<日本語(Japanese)> <English> <Français> <Deutsch> <Italiano> 

Aan diegenen die hard werken om af te zien van nucleaire energie

 

Acht jaren zijn voorbij sinds de ramp van de Fukushima Daiichi nucleaire krachtcentrale op 11 maart 2011.

Ik hou eraan iedereen te danken voor jullie voortdurende aandacht en ondersteuning. Ik ben ook dankbaar voor jullie blijvende inzet om nucleaire krachtcentrales over de hele wereld op te geven.

Als de 3.11 verjaardag naderbij komt, ben ik onweerstaanbaar bewogen bij de herinneringen van de ramp en blijf te beseffen dat onrecht en lijden veroorzaakt door de ramp nooit zijn opgehouden.

 

Het jaar 2018 was een betekenisvol jaar voor mij. In 2012 werden drie vroegere executieven van de Tokio Electrische Kracht Compagnie (TEPCO) voor het gerecht gedaagd en krachtig onderzocht voor hun misdadige verantwoordelijkheid voor het accident. In 2018 waren er 35 gerechtelijke ondervragingen en ik was aanwezig in de rechtszaal tijdens deze gebeurtenissen waarbij meerdere tot dan verborgen feiten aan de oppervlakte kwamen. Het is nu duidelijk geworden dat de regeringscommessie’s schatting van de mogelijkheid van een tsunami veroorzaakt door een hevige aardbeving nabij de kust van Fukushima Prefectuur vroeg om voorzichtigheid eerder dan 2011, met het gevolg dat bepaalde TEPCO werknemers aan het werk gingen voor preventieve maatregelen nadat zij de hoogte van een tsunami tot 15,7 meter hadden uitgerekend. Desondanks, de in die tijd executieven die dit soort informatie regelmatig ontvingen, lieten na maatregelen te treffen en gingen door de krachtcentrale in werking te houden. Deze feiten kwamen aan het licht door verscheidene getuigenissen en dokumenten zoals e-mails en minute books. De aangeklaagden herhaalden hun verwarde uitleg en beweerden “Ik had die niet gezien noch erover gehoord. Ik herinner me niet. Ik had dergelijke bevoegdheid niet.” Op het einde van verleden jaar zegden de procureurs in hun eindverklaring “de aangeklaagden weigerden hun verantwoordelijkheid voor de ramp te aanvaarden en poogden voortdurend deze naar anderen door te schuiven” daarbij aan toevoegend “ het was een ondenkbare houding is voor top executieven in de nucleaire industrie” en dientengevolge ”vinden wij geen verzachtengevende omstandigheden”. De procureurs vroegen om vijf jaar gevangenis voor de drie aangeklaagden, welke is de maximum straf voor professionele nalatigheid die resulteert in dood en verwonding. De beslissing kan tijdens de zomer vallen na de slotargumentatie door de aangeklaagden voorzien op 13 maart 2019. Ik wens uit de grond van mijn hart dat een strikte en evenwichtige beslissing genomen wordt zodat een dergelijke tragedie zich nooit herhaald. Ik zou heel dankbaar zijn dat mensen over de hele wereld hun interesse tonen in deze zaak.

 

Wij staan nu voor nieuwe problemen in Fukushima. Meer dan een milioen ton tritium-besmet water is voor het ogenblik gestockeerd op het terrein van de wrakke krachtcentrale. Terwijl het hoofd van Japan’s Nucleaire Regulatie Autoriteit (NRA) gelooft in de noodzaak deze in de Oceaan te lozen, hebben heel wat lokale inwoners hun stemmen laten horen op officiele hoorzittingen tegen dit plan en eisen dat de verantwoordelijken deze blijven stockeren op de grond. Ook de plaatselijke visserij industrie is vastbesloten dit lozen tegen te gaan. Desalniettemin werden onze opvattingen over deze zaak tijdens de discussie georganiseerd door het Ministerie van Economie, Handel en Industie in het geheel niet overwogen.

 

Ondertussen meldde de NRA het plan voor de verwijdering van 2400 radiatie meting posten in Fukushima Prefecture uitgenomen in 12 gemeentelijke plaatsen in de areas aangeduid voor evacuatie. Een burgergroep tegen dit plan werd gevormd, op lokale bijeenkomsten werd door vele personen waaronder moeders met jonge kinderen tegen dit plan bezwaar gemaakt. Ongeveer een derde van de gemeentelijke plaatsen in Fukushima Prefectuur hebben de Japanse regering schriftelijk gevraagd deze meting posten te behouden.

 

Niettegenstaande sommige verificatie programmas voor het hergebruik van besmette grond werden tegengehouden dank aan de sterke oppositie van de inwoners, zijn gelijkaardige pogingen aan de gang op andere plaatsen. In Iitake dat voor het grootste deel buiten de radius van 30km van Fukushima Daiichi Nucleaire Kracht Centrale ligt is er een plan tot verhoging van landbouwgrond met besmette aarde.

Verleden jaar maande de VN Speciale Contact Persoon de Japanse regering aan de aanvaarde norm van radiatie dosis voor kinderen en vrouwen die in de mogelijkheid verkeren tot voortbrenging deze te verlagen van 20 mSv/jaar tot 1mSv/jaar – de norm van voor het ongeval -. Verder stipte hij aan dat het besluit van de prefectuur om te stoppen met publieke hulp voor een vrij onderkomen programma, neerkwam op het dwingen van “vrijwillig” geevacueerden tot terugkeer naar hun woonst. Een ander schema van woonst subsidie door de lokale regering sinds het beeindigen van het vorige zal ook opgeheven worden in maart 2019, waardoor geen publieke ondersteuning zal overblijven voor “vrijwillig” geevacueerden. Daarbovenop meldde de gouverneur van Fukushima Prefectuur dat de provisie voor tijdelijk onderkomen voor de plaatsen Namie, Tomioka, Katsurao en Iitake zal afgelopen bij het einde van dit jaar niettegenstaande dat sommige delen van deze plaatsen nog zijn aangeduid als moeilijk-voor-terugkeer zones.

 

Volgens het report van een thyroid screening programma voor kinderen van 18 jaar of jonger op het tijdspit van het accident, werden meer dan 200 individuen gevonden met thyroid kanker (166) of vermoedelijke thyroid kanker (40). Maar Thyroid Examination Assessment Subcommessie welke verleden jaar openbaar gemaakt werd, meldde dat een andere 11 thyroid kanker gevallen niet waren opgenomen in de officiele statistieken. Nog erger Fukushima Prefectuur zegt dat geen onderzoek zal gedaan worden in gevallen die buiten het raamwerk van Fukushima Health Management Survey vallen niettegenstaande dat burgelijke ondersteunende groepen vonden dat sommige thyroid kanker patienten geopereerd werden in andere medische instellingen dan Fukushima Medical University Hospital het enige hospitaal dat het officiele onderzoek deed. De Subcommessie gaat het mogelijke verband onderzoeken tussen de opmars van thyroid kanker gevallen en de nucleaire ramp maar het is onmogelijk een precies onderzoek te doen zonder het preciese getal van patienten te kennen. Sommige Subcommessie leden suggeren de wijdte van het onderzoek te vernauwen en beweren dat dit kan leiden tot “overdiagnosis” of dat een onderzoek in scholen menselijke rechten ondergraaft. Terwijl andere leden fors tegen dit idee zijn en de nadruk leggen op voortdurende observatie en vroege behandeling. In januari reporteerde Tokyo Shimbum dagblad het geval van een 11 jarig meisje met ongeveer 100mSv thyroid geluikwaardige dosis (de radiatie dosis lokaal opgenomen bij thyroid) dit was gerapporteerd op een ontmoeting van het National Institute of Radiological Sciences van mei 2011. De japanse regering beweert dat er geen kind bestond met een gelijkwaardige dosis die zo hoog was als 100mSv. Een ander voorbeeld uit een gepubliceerd academish report in hetwelk de geschatte levensduur voor Date City inwoners enkel een derde was van de correct gewaardeerde dosis. Dit brengt ons al temeer tot het verdenken van veel voorkomende verstrengelingen die de correlatie  tussen het beschadigen van de gezondheid en het blootstellen aan radiatie  willen toedekken.

 

Niettegenstaande deze zwaarwegende realiteit, blijven burgers en sommige media moedig vechten voor een betere maatschappij. Alhoewel jullie ver van ons wonen, waarderen we en zijn we aangemoedigd door uw zorg en ondersteuning. Laten we ons verenigen voor een wereld zonder nucleaire instalaties waar iedereen veilig en comfortabel leven kan. 

 

Maart 2019

 

Ruiko Muto

 

Hoofd van de Aanklagers voor Misdadige Prosecutie in verband met de Fukushima Nucleaire Ramp

Lid van Fukushima Vrouwen tegen Nucleaire Krachtcentrales

 

http://hidanren.blogspot.de/

http://kokuso-fukusimagenpatu.blogspot.com/p/blog-page_5112.html